2022-07-01

Kalendarz roku szkolnego 2021/22

1 września 2021 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 grudnia – 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
31 stycznia -13 lutego 2022 r. Ferie zimowe
24, 25 i 26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty:
a) język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek). godz. 9:00;
b) matematyka –25 maja 2022 r. (środa),
godz. 9:00;
c) język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek), godz. 9:00.
Termin dodatkowy -13-15 czerwca 2022 r.
14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24 czerwca 2022 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca-31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie

Na podstawie § 5 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

12 listopada 2021 r. ( piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24 maja 2022 r. (wtorek)

25 maja 2022 r. (środa)

26 maja 2022 r. (czwartek)

17 czerwca 2022 r. (piątek)


Terminy dotyczące klasyfikacji:

 17 stycznia 2022 r.  Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.
20 stycznia 2022 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej.
20 maja 2022 r. Termin wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.
13 czerwca 2022 r. Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.
20 czerwca 2022 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej.