2023-02-04

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

1 września 2022 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 grudnia – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
27 stycznia 2023 r. Koniec pierwszego półrocza
13 -26 lutego 2023 r. – Ferie zimowe
23, 24 i 25 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty:
a) język polski – 23 maja 2022 r. (wtorek). godz. 9:00;
b) matematyka –24 maja 2022 r. (środa),
godz. 9:00;
c) język obcy nowożytny – 25 maja 2022 r. (czwartek), godz. 9:00.
Termin dodatkowy -12-14 czerwca 2023 r.
6 – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
23 czerwca 2023 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca-31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie

Na podstawie § 5 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

31 października 2022 r.  – poniedziałek przed świętami Wszystkich Świętych 

2 maja 2023 r. – poniedziałek pomiędzy 1 i 3 maja 

23 maja 2023 r. – I dzień – egzamin ośmioklasisty 

24 maja 2023 r. – II dzień – egzamin ośmioklasisty 

25 maja  2023 r. – III dzień – egzamin ośmioklasisty 

26 maja 2023 r. – piątek po egzaminie 

1 czerwca 2023 r.- Dzień Dziecka 

9 czerwca 2023 r. – piątek po świętach Bożego Ciała 

Terminy dotyczące klasyfikacji:

 23 stycznia 2023 r.  Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.
26 stycznia 2023 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej.
18 maja 2023 r. Termin wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.
 15 czerwca 2023 r. Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.
 20 czerwca 2023 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej.