Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach podstawowych w Sulejówku

Utworzono dnia 28.06.2023
Fundusze europejskie wspierają rozwój edukacji. Uczniowie Szkół Podstawowych nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego, nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku będą mogli korzystać z nowego sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych i drukarek. Fundusze europejskie przyczynią się do poprawy jakości nauczania oraz dostępności do najnowszych technologii. Na realizację projektu Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie z UE w wysokości ponad 300 tys. zł.

Beneficjent: Miasto Sulejówek

Całkowita wartość projektu: 387.448,12 zł

Dofinansowanie z UE: 300.036,48 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Przedmiotem projektu jest zakup 104 komputerów stacjonarnych, 8 laptopów, 8 tablic interaktywnych, 8 monitorów interaktywnych, oprogramowania do tablic oraz 8 drukarek dla 4 szkół podstawowych w Sulejówku: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (SP1), Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego (SP2), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (SP3) i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka (SP4). Wnioskodawca Miasto Sulejówek (jst) jest organem prowadzącym 4 szkoły podstawowe na obszarze ZIT WOF. Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie w 4 publicznych szkołach podstawowych w Sulejówku kompleksowych warunków umożliwiających zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas stacjonarnych zajęć edukacyjnych oraz prowadzenie zajęć w systemie zdalnym w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. Cele szczegółowe: wprowadzanie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, zniesienie istniejących barier w dostępie do elektronicznych zasobów edukacyjnych, zapewnienie uczniom dostępu do sprzętu TIK, zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK, doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19, stosowanie przez nauczycieli w pracy z uczniami metod i narzędzi z wykorzystaniem TIK, stworzenie uczniom warunków dla rozwoju kompetencji ICT.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działania 2.1 „E-usługi", Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dziennik

Facebook szkoły

Biblioteka szkolna

UE

Laptop dla ucznia

SKS

Herkules

Sportowe talenty

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

winiary