Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Rada Rodziców

Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców

NR KONTA RADY RODZICÓW

03 8019 0000 3005 8007 1035 0001

RADA RODZICÓW
UL. NARUTOWICZA 10
05-071 SULEJÓWEK

Bardzo prosimy o wpisanie:
NAZWISKA I IMIENIA UCZNIA ORAZ KLASY

Składka na Radę Rodziców wynosi od 80 – do 100 zł w roku szkolnym 2022/2023 nie uległa zmianie

Regulamin wyborów do Rady Rodziców

§1

  1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
  2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają spośród siebie radę oddziałową.
  3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
  4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§2

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§3

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§4

  1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady rodziców uczniów.
  2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§5

  1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora.
  2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Facebook szkoły

Biblioteka szkolna