Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

1 września 2023 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia – 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

12 stycznia 2024 r.

Koniec pierwszego półrocza

15 -28 stycznia 2024 r. 

Ferie zimowe

14-16 maja 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty:
a) język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek), godz. 9:00;
b) matematyka –15 maja 2024 r. (środa), godz. 9:00;
c) język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek), godz. 9:00.

Termin dodatkowy 10-12 czerwca 2024 r. 

28 marca  – 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca-31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie

Na podstawie § 5 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

13.10 (piątek) – DEN

12.01 (piątek) – Święto Szkoły

2.05 (czwartek) – Dzień Flagi

14,15,16. 05 (wtorek-czwartek) – egzaminy ósmoklasisty

31.05 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

3.06 (poniedziałek) – Dzień Sportu w SP4

Terminy dotyczące klasyfikacji:

 8 stycznia 2024 r.

 Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.

11 stycznia 2024 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej.

21 maja 2024 r.

Termin wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.

 13 czerwca 2024 r.

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.

 18 czerwca 2024 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej.

 

Dziennik

Facebook szkoły

Biblioteka szkolna

UE

Laptop dla ucznia

SKS

Herkules

Sportowe talenty

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

winiary