2021-09-25

Ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest jedynie ubezpieczanie dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji szkolnych wycieczek i imprez zagranicznych.

Powyższe ubezpieczenie jest dobrowolną formą ubezpieczenia.

Skorzystaj ze specjalnej oferty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW na rok szkolny 2020/2021.

Wejdź na stronę szkola.compensa.pl klikając poniżej.
Ubezpieczenie NNW  dla Twojego dziecka https://szkola.compensa.pl

1.  Wpisz hasło
*         wpisz hasło: 982065,
2.  Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia.
3.  Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę.

Warunki ubezpieczenia:
*   Okres ubezpieczenia: od 1 października 2020 do 30 września 2021.
*   Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia.
*   1 z 4 wariantów ubezpieczenia do wyboru
Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU https://compensa.pl/fileadmin/user_upload/OWU_NNW_Szkolne_V_RODO.pdf  ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej V 184.

Masz pytania? Skontaktuj się z Karoliną Dziechciarską dziechciarska.karolina@gmail.com

4 proste kroki ubezpieczenie szkolne

Compensa ubezpieczenia szkolne NNW

OWU NNW Szkolne V RODO