2022-05-18

Ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest jedynie ubezpieczanie dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji szkolnych wycieczek i imprez zagranicznych.

Powyższe ubezpieczenie jest dobrowolną formą ubezpieczenia.

Skorzystaj ze specjalnej oferty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW na rok szkolny 2021/2022.

Wejdź na stronę szkola.compensa.pl klikając poniżej.
Ubezpieczenie NNW  dla Twojego dziecka https://szkola.compensa.pl

1.  Wpisz hasło
*         wpisz hasło: 350029,
2.  Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia.
3.  Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę.

Warunki ubezpieczenia:
*   Okres ubezpieczenia: od 1 października 2021 do 30 września 2022.
*   Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia.
*   1 z 4 wariantów ubezpieczenia do wyboru

1.1054145 wariant I

2.1054146 wariant II

3.1054148 wariant III

4.1054149 wariant IV

5.OWU 184 V

6. 4 kroki

7. hasło

Masz pytania? Skontaktuj się z Karoliną Dziechciarską dziechciarska.karolina@gmail.com