2023-02-04

Projekty

PROJEKT’Y COMENIUS

Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji.

Program Comenius jest skierowany do:

  • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
  • szkół określonych przez państwa członkowskie;
  • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
  • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
  • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
  • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Projekt „Woda jako źródło życia” 2008-2010

Projekt „Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy” 2012-2014