Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka

Strategia zarządzania szkołą w warunkach pandemii COVID-19  w roku szkolnym 2020/2021

Zasady obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku w okresie pandemii COVID-19
Zał. 1a_Zasady bezpieczeństwa monitorowanie sprzątania
Zał. 1b_Lista dzieci wchodzących
Zał. 1c_Lista osób wchodzących
Zał. 1d_Regulamin świetlicy
Zał. 2_Organizacja nauczania zdalnego
Zał. 3_Współpraca z organami
Zał. 4_Obowiązki wychowawcy_pedagoga
Zał. 5_Pracownicy administracji
Zał. 6 Lista kontrolna
Zał. 7 Raport o bezpieczeństwie

Zasady-funkcjonowania-dziennika-elektronicznego

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

System opieki psychologiczno_pedagogicznej

Plan-pracy-szkoły_2020 21

Zał. Plan pracy świetlicy szkolnej
Zał. Uroczystości w roku szkolnym

Procedury bezpieczeństwa
Zał. 1 dyżury nauczycieli
Zał. 2_wycieczki
Zał. 3_telefony
Zał. 4_stołówka

Procedura przygotowania i wdrażania innowacji pedagogicznych
w szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku
Zał.1 Zgłoszenie
Zał.2 Opis innowacji
Zał.3 Zgoda autora

Samorząd Uczniowski

Wychowanie do życia w rodzinie- tematyka zajęć

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkolny zestaw programów obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021