2022-12-02

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

System opieki psychologiczno_pedagogicznej

Plan-pracy-szkoły_2020 22

Zał. Plan pracy świetlicy szkolnej
Zał. Uroczystości w roku szkolnym

Stypendium Dyrektora_regulamin

Zasady-funkcjonowania-dziennika-elektronicznego

Procedury bezpieczeństwa
Zał. 1 dyżury nauczycieli
Zał. 2_wycieczki
Zał. 3_telefony
Zał. 4_stołówka

Procedura przygotowania i wdrażania innowacji pedagogicznych
w szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku
Zał.1 Zgłoszenie
Zał.2 Opis innowacji
Zał.3 Zgoda autora

Samorząd Uczniowski

Wychowanie do życia w rodzinie- tematyka zajęć

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkolny zestaw programów obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023