2022-12-02

Materiały powtórzeniowe

Przedmiot Karta pracy nr 1 Karta pracy nr 2 Karta pracy nr 3 Karta pracy nr 4
j. polski karta

opowiadanie

Piszemy rozprawkę

Przykładowa rozprawka

Opowiadanie

Kochanowski

Sienkiewicz

Krasicki

 

Rozprawka

Jak napisać rozprawkę egzaminacyjną

historia Karty pracy, rozdawane na lekcjach
 WoS karta1 karta2 karta3
matematyka
biologia materiały
chemia karta1 karta2 karta3
fizyka karta1 karta2 karta3 karta4
geografia karta1 karta2 karta3
j. angielski  karta  karta karta – gramatyka