2021-12-02

Świetlica

Świetlica szkolna – podstawowe informacje

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do odpoczynku, zabawy i odrabiania pracy domowej.

                     Do zadań świetlicy należy:

  • tworzenie optymalnych warunków rozwoju dziecka
  • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie
  • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego
  • pomoc w odrabianiu pracy domowej
  • wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku
  • kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków
  • wzmacnianie uczniów w rozwoju intelektualnym
  • doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia
  • rozwijanie zainteresowań uczniów
  • rozwijanie wrażliwości plastycznej, muzycznej i wyobraźni twórczej

Regulamin świetlicy

karta zapisu do świetlicy SP 4 Sulejówek 2021-2022

SP4 samodzielne wyjście

SP4 upoważnienie niepełnoletni

SP4 upoważnienie jednorazowe

Pracownicy świetlicy:

Beata Chrzanowska koordynator
Karolina Jacórzyńska
Dorota Ługowska
Marzena Bontruk
Marzena Gańko
Marzena Waliłko
Urszula Dobrzyńska
Joanna Zyskowska
Marzena Trandziuk