2022-12-02

Równy start

Projekt „Równy start w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu Równy start w przyszłość dla wszystkich uczniów klas I organizowane są warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym.

Harmonogram zajęć:

  30 listopada 7 grudnia 14 grudnia
800-930 1 a 1 d 1 c
930-1100 1 b 1 a 1 d
1100-1230 1 c 1 b 1 a
1230-1400 1 d 1 c 1 b

Zajęcia z autoprezentacji dla klasy III a odbędą się w następujących terminach:

9 grudnia, godz. 14.30-17.30;kolajezykowe

16 gudnia, godz. 14.30-17.30;
Prowadzący – Tomasz Prejc

Harmonogram zajęć
Ocena skuteczności zajęć

Dokumenty

Opis projektu
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnika
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych