2022-12-02

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

2017/18

Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w Mazowieckim Programie Stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W bieżącym roku szkolnym nad swoimi projektami pracują dwie uczennice: Adrianna Bocial z klasy IIa oraz Amelia Badowska z klasy IIIa.

W ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego Ada pracuje nad „Kalkulatorem naukowym realizowanym w środowisku programistycznym JAVA”. Opiekunem projektu jest p. Hanna Witanowska, nauczyciel matematyki.

Amelia realizuje projekt z fizyki pod opieką p. Szymona Lasoty. Temat jej pracy to: „Złożoność konstrukcji oraz parametry w układach optycznych i ich wpływ na obserwacje otaczających nas obiektów”.

Dziewczynkom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!

2016/17

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

W naszej szkole tradycją już, staje się udział uczniów w „Mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. W  roku szkolnym 2016/17 – 4 uczniów zakwalifikowało się do tego projektu. Projekty prowadzone są z przedmiotów:

Matematyki:

  • Natalia Błachnio kl.I b,

strona do pobrania gry Natalii, którą wykonała w ramach programu stypendialnego kliknij

  • Agata Szczepańska kl. Ic.

Informatyki

  • Dawid Uchal z kl. IIIc.

Języka angielskiego:

  • Natalia Laskowska kl IIIc.

Uczniowie, aby zachęcić innych do zgłaszania się do programu, stworzyli gazetkę promującą swoje działania jak również osiągnięcia. Teraz wszyscy mogą dowiedzieć się nad czym pracowali przez ten rok i czy było warto…

Gazetka stypendyści 2017