2022-09-26

Samorząd

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/22

Przewodnicząca – Patrycja Obłoza, klasa VIII B

Zastępca  przewodniczącej – Zofia Gajda, klasa VIII B

Członek – Nikodem Milewski, klasa VIII A

Zuzanna Maruszewska, klasa VII A

Mateusz Pawlak, klasa VII A

 

Inicjatywy całoroczne:

  • Rozwijamy samorządność.
  • Propagujemy ideę wolontariatu.
  • Dbamy o estetykę naszej szkoły.
  • Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka.
  • Akcja: Szczęśliwy numerek.
  • Współpracujemy z oficjalną stroną internetową naszej szkoły.
  • Zagospodarowujemy gazetkę informacyjną S.U.