2021-10-17

Samorząd

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/21

Przewodnicząca – Patrycja Obłoza, klasa VII B

Zastępca  przewodniczącej – Julian Gałecki, klasa VIII A

Członek – Nikodem Milewski, klasa VII A

 

Inicjatywy całoroczne:

  • Rozwijamy samorządność.
  • Propagujemy ideę wolontariatu.
  • Dbamy o estetykę naszej szkoły.
  • Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka.
  • Akcja: Szczęśliwy numerek.
  • Współpracujemy z oficjalną stroną internetową naszej szkoły.
  • Zagospodarowujemy gazetkę informacyjną S.U.