Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki 

poniedziałek 7:45 – 14:45
wtorek 7:45 – 11:45
środa 7:45 – 14:45
czwartek 7:45 – 13:45
piątek 7:45 – 13:45

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka

 1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym pracownikom szkoły.
 2. Biblioteka czynna jest w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej szkoły.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
 • wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i literatura popularnonaukowa;
 • czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
 • korzystając w salach lekcyjnych (książki i filmy przekazane do pracowni do dyspozycji nauczyciela)
 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech tygodni
  (z możliwością przesunięcia terminu zwrotu)
 2. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 3. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 4. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości równej cenie książki zgubionej.
 5. Wszystkie wypożyczone z biblioteki książki należy zwrócić przed końcem roku szkolnego. Możliwe jest jednak, po wcześniejszym ustaleniu, wypożyczanie beletrystyki  na wakacje lub ferie.
 6. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie i pracownicy) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 Regulamin biblioteki szkolnej oraz czas pracy zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.