2021-07-24

Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2020/21

Anna Rogala
dyrektor

Ilona Tkaczyk
wicedyrektor

Edukacja przedszkolna
– Małgorzata Nadbrzuch
– Agnieszka Nowak
– Joanna Sitek
– Aneta Zychowicz

Edukacja wczesnoszkolna
– Aleksandra Bujakowska
– Małgorzata Izdebska
– Anna Kowalczyk
– Monika Kruk
– Wioleta Osińska
– Ewa Sadoch
– Małgorzata Strupiechowska

Świetlica
– Beata Chrzanowska koordynator
– Karolina Jacórzyńska
– Dorota Ługowska
– Marzena Bontruk
– Marzena Gańko
– Marzena Waliłko
– Urszula Dobrzyńska
– Joanna Zyskowska
– Marzena Trandziuk

 Język polski
– Marzena Kalbarczyk
– Renata Szczecińska

Język angielski
– Marzena Kalbarczyk
– Magdalena Wojtecka
– Dominika Zięba

Język niemiecki
– Katarzyna Borowska

Matematyka
– Hanna Witanowska
– Gabriela Wysokińska

Fizyka
– Szymon Lasota

Chemia
– Paulina Barcikowska

Biologia/Przyroda
–  Marzena Waliłko

Geografia
– Magdalena Wojtecka

Historia
– Ilona Tkaczyk
– Joanna Zyskowska

Wiedza o społeczeństwie
– Joanna Zyskowska

Wychowanie do życia w rodzinie
– Joanna Zyskowska

Informatyka
– Beata Kulma
– Dorota Stępień

Technika
– Agnieszka Sobótka

Plastyka/Muzyka/Zajęcia artystyczne
– Marzena Gańko

Wychowanie-fizyczne
– Beata Horszczaruk
– Krzysztof Januszewski
– Stanisław Tyborowski

Edukacja dla bezpieczeństwa
– Stanisław Tyborowski

Religia
– Ewa Karaś
– Michał Prus

Nauczyciele wspomagający
– Ewelina Sikorska
-Joanna Tkaczyk

Logopeda
– Adamina Malesa