2022-12-02

Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2022/23

Jan Rutkowski
dyrektor

Edukacja przedszkolna
– Małgorzata Nadbrzuch
– Agnieszka Nowak
– Aneta Zychowicz

Edukacja wczesnoszkolna
– Małgorzata Izdebska
– Urszula Jarocka
– Anna Knap
– Anna Kowalczyk
– Wioleta Osińska
– Ewa Sadoch
– Ewelina Sikorska
– Małgorzata Strupiechowska

Świetlica
– Beata Chrzanowska
– Marzena Gańko
– Monika Kruk
– Bartłomiej Szulim
– Justyna Śliwa
– Marzena Trandziuk
– Marzena Waliłko

 Język polski
– Anna Rogala
– Renata Szczecińska

Język angielski
– Magdalena Wojtecka
– Ewa Wierzbowicz
– Dominika Zięba

Język niemiecki
– Joanna Szczepanik

Matematyka
– Hanna Witanowska
– Gabriela Wysokińska

Fizyka
– Szymon Lasota

Chemia
– Paulina Barcikowska

Biologia/Przyroda
–  Marzena Waliłko

Geografia
– Magdalena Wojtecka

Historia
– Joanna Zyskowska

Wiedza o społeczeństwie
– Joanna Zyskowska

Wychowanie do życia w rodzinie
– Joanna Zyskowska

Informatyka
– Dorota Stępień

Technika
– Agnieszka Sobótka

Plastyka/Muzyka/Zajęcia artystyczne
– Marzena Gańko

Wychowanie-fizyczne
– Beata Horszczaruk
– Krzysztof Januszewski
– Bartłomiej Szulim
– Stanisław Tyborowski

Edukacja dla bezpieczeństwa
– Stanisław Tyborowski

Religia
– Ewa Karaś
– Wioleta Peter
– Michał Prus

Nauczyciele wspomagający
– Lesia Ostrovska
– Sara Prekurat
-Joanna Tkaczyk

Logopeda
– Magdalena Pawlak