2021-07-24

Harmonogram zebrań

Zebrania Rodziców dzieci z grup przedszkolnych godz. 17:oo

Zebrania Rodziców dzieci z kl. I-VIII rozpoczynają się o godz. 18:00

 
3 września 2020 r. Zebranie Rodziców.
5 listopada 2020 r. Zebranie Rodziców.
10 grudnia 2020 r. Zebranie Rodziców.
14 stycznia 2021 r. Zebranie Rodziców- informacja o uzyskanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.
25 marca 2021 r. Zebranie Rodziców.
 27 maja 2021 r. Zebranie Rodziców -informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.