2023-02-04

Harmonogram zebrań

Zebrania Rodziców gr. 0 i kl. I-III godz. 17:00

Zebrania Rodziców kl. IV-VIII godz. 18:00

8 września 2022 r. Zebranie Rodziców.
3 listopada 2022 r. Zebranie Rodziców.
15 grudnia 2022 r. Zebranie Rodziców.
26 stycznia 2023 r. Zebranie Rodziców- informacja o uzyskanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.
30 marca 2023 r. Zebranie Rodziców.
 18 maja 2023 r. Zebranie Rodziców -informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.