2022-07-01

Harmonogram zebrań

 
2 września 2021 r. Zebranie Rodziców.
18 listopada 2021 r. Zebranie Rodziców.
16 grudnia 2021 r. Zebranie Rodziców.
20 stycznia 2022 r. Zebranie Rodziców- informacja o uzyskanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.
17 marca 2022 r. Zebranie Rodziców.
21 kwietnia 2022 r. Zebranie Rodziców.
 25 maja 2022 r. Zebranie Rodziców -informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.