2023-02-04

Dnia 16 stycznia 2023 r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku
obchodziła swoje święto.
Z tej okazji zaproszeni zostali ważni goście, na czele z Panem Burmistrzem Arkadiuszem
Śliwą.
Na uroczystości Pan Dyrektor Jan Rutkowski dokonał uroczystego odsłonięcia rycin
ze zdjęciami min. byłych Dyrektorów i Wicedyrektorów naszej szkoły.
Podczas tej uroczystości miało miejsce również uroczyste wykonanie Hymnu Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku, którego tekst oparty jest na wierszu
Janusza Korczaka pt. „Prawa dziecka”, muzykę natomiast stanowi linia melodyczna pieśni
„Marsz, marsz Polonia”. Hymn ten odśpiewali uczniowie klas 5.
Dorota Moryś z klasy 5a przybliżyła wszystkim zgromadzonym najważniejsze fakty z
życia patrona naszej szkoły, a dzięki prezentacji Pani Ewy Karaś mogliśmy powspominać
minione czasy, „przywołane ponownie przez dźwięk szkolnego dzwonka”.
Wzruszającym momentem, mającym niemalże wymiar symboliczny było
wyrecytowanie przez ucznia z Ukrainy Władysława Hrudeckiego z klasy 7b Inwokacji z
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Całą uroczystość uświetniły występy uczniów z grupy 0a, 0b oraz klas 1-3.
W tym dniu wszyscy uczniowie byli ubrani na galowo. Po raz pierwszy strój galowy
został wzbogacony o znaczek z patronem naszej szkoły Januszem Korczakiem.
Od 16 stycznia 2023 r. znaczek ten stał się elementem stroju galowego w Szkole
Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku.