2022-09-26

Historia naszego miasta

– 83. rocznica pacyfikacji mieszkańców
Długiej Szlacheckiej, Zorzy, Cechówki i Miłosny


15 września dla naszego Miasta to znacząca data. Tego dnia 83 lata temu niemiecki
Wehrmacht dokonał pacyfikacji ludności Długiej Szlacheckiej, Zorzy, Cechówki i Miłosny.
Zamordowano wówczas prawie sto osób. Ich pamięć przywołuje pomnik Ofiar II Wojny
Światowej w Sulejówku. To właśnie w tym miejscu mieszkańcy naszego miasta co roku
oddają hołd ofiarom 15 września 1939 r.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą odprawioną przez ks. Proboszcza parafii
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku. Następnie zebrani wysłuchali
wystąpienia Burmistrza Arkadiusza Śliwy, który przywołał tragiczne wydarzenia sprzed 83
lat. Kolejny punkt uroczystości to Apel Poległych poprowadzony przez 1 Warszawską
Brygadę Pancerną  im. Tadeusza Kościuszki. Na zakończenie poszczególne delegacje, także
delegacja naszej szkoły, złożyły kwiaty pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej. A
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Akord, w której grają również absolwenci naszej szkoły,
uświetniła całą uroczystość.   [EK]