2022-07-01

13 czerwca – Święto Miasta Sulejówek
– Dzień Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

13 czerwca 2022 r. przypadała 99. rocznica przekazania Józefowi Piłsudskiemu Dworku Milusin w Sulejówku, który został wzniesiony „Naczelnemu Wodzowi swemu przez Żołnierza Niepodległej Polski”.
Reprezentacja naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyła w odsłonięciu tablicy upamiętniającej Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego. W strumieniach deszczu wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień i złożyliśmy kwiaty.
O godzinie 18.00 na dziedzińcu Muzeum Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się główne obchody Święta Miasta Sulejówek – Dzień Marszałka. Był hymn oraz wiele przemówień…
Tradycją Dnia Marszałka jest wręczenie tytułów „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”. Nadawane są one przez Radę Miasta Sulejówek. Spotkała nas wielka niespodzianka, bo jedną z osób, które zostały odznaczone tym tytułem była nasza Pani Dyrektor Anna Rogala. Bardzo się cieszymy i gratulujemy tego wyróżnienia. [EK]