2022-08-08

Miejski Konkurs Ekologiczny ,,Eko-styl”

W czwartek 28 kwietnia 2022 r. odbył się drugi, finałowy etap Miejskiego Konkursu Ekologicznego
,,Ekostyl” organizowanego przez nauczycieli SP 4 im J. Korczaka oraz pracowników Referatu Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta w Sulejówku, pod patronatem Burmistrza Sulejówka, Pana Arkadiusza
Śliwy.

W finale Konkursu uczniowie szkół podstawowych, którzy osiągnęli sukces na wcześniejszych etapach
rywalizacji zmierzyli się z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i ekologii na platformie Kahoot.

Jury konkursowe wyłoniło trzech zwycięzców i przyznało trzy wyróżnienia. Laureatem nagrody głównej został Piotr Paluszkiewicz reprezentujący SP 3 w Sulejówku. Miejsca drugie i trzecie zajęli kolejno Karol Rawicz Olędzki z SP 1 i Amelia Bareja z SP 2.

Przyznano także trzy wyróżnienia, które otrzymali Jakub Zwierzyński SP 3, Tomasz Konatowski SP 1 i Franciszek Stożek SP 2.

Celem Miejskiego Konkursu Ekologicznego ,,Ekostyl” jest rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej,
kształtowanie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia, uświadamianie zagrożeń dla
środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka.

Mamy nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w kalendarz imprez organizowanych w naszym mieście
i już zapraszamy do wzięcia udziały w kolejnej edycji!


Magdalena Wojtecka

Marzena Waliłko