2022-07-01

Akcje charytatywne Koła Wolontariatu

 Koło Wolontariatu dziękuje wszystkim, którzy przygotowali karty świąteczne w ramach akcji „Kartka świąteczna dla Seniora”. Karty  wraz ze stroikami świątecznymi zostały przekazane do Domu Opieki Społecznej Pałac dla Seniora w Sulejówku.

Dziękujemy za zaangażowanie w akcję „Czwórka dla Ukrainy”.  Zebrane artykuły zostały przekazane bezpośrednio ukraińskim Rodzinom oraz do organizatorów Zbiórki Humanitarnej – Pomoc Ukrainie Sulejówek.

Dziękujemy również za udział w akcji „Opatrunek na Ratunek”. Udało nam się zebrać środki opatrunkowe, które zostały przekazane do Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Środki te trafiają potem do przychodni i szpitali misyjnych.

Przypominamy, że nadal zbieramy nakrętki w ramach akcji „Dla Mateusza” oraz zbieramy zużyte tusze do drukarek w ramach akcji „Tusz do paki”.

 

 Koło Wolontariatu
 Ewa Karaś&Dorota Stępień