2022-05-18

Dyżur wakacyjny

W dniach 01-15 lipca 2022 r. w szkole organizowany jest dyżur wakacyjny dla dzieci
uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziałów przedszkolnych.
Kartę zgłoszenia należy pobrać z sekretariatu szkoły.
Termin składania karty zgłoszenia w dyżurującej placówce trwa od 9 maja 2022 r. do
20 maja 2022 r. w godzinach pracy sekretariatu.
Do karty zgłoszenia proszę dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu.
W załączniku zamieszczone są zasady organizacji dyżuru wakacyjnego
Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami i przestrzeganie terminów.

Zarządzenie Burmistrza