2022-05-18

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki

dla uczniów klas 7-8 szkół  podstawowych i uczniów szkół średnich
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:

Minister Edukacji i Nauki, Śląski Kurator Oświaty,
Starosta Lubliniecki

Regulamin i program Literacki SMS 2022