2021-10-17

Lekcja historii naszego Miasta

15 września 2021 r. przy  pomniku Ofiar II Wojny Światowej w Sulejówku u zbiegu ulic Krasińskiego i Reymonta odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodniczej pacyfikacji ludności Długiej Szlacheckiej, Zorzy, Cechówki i Miłosny, dokonanej przez niemiecki Wehrmacht 15 września 1939 r. Na uroczystości zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, służby mundurowe, poczty sztandarowe, harcerze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele oświaty i kultury, środowiska patriotyczne, dzieci i młodzież sulejóweckich szkół oraz mieszkańcy Sulejówka. Wśród pocztów również był obecny poczet reprezentujący naszą szkołę.

Na początku ks. Zbigniew Wróblewski wikariusz z parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku odprawił mszę świętą w intencji zamordowanych 15 września 1939 r. jak i poległych w czasie II wojny światowej Mieszkańców naszego miasta.

Następnie Burmistrz Arkadiusz Śliwa w wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń sprzed 82 lat. Przypomniał, że pomnik ten jest najstarszym pomnikiem w Sulejówku. Zbudowany został 50 lat temu na granicy Miłosny i Sulejówka, dwóch oddzielnych przedwojennych miejscowości, teraz stanowiących jedno miasto. Pomnik integruje nasze miasto, jest wyrazem pamięci wszystkich ofiar II Wojny Światowej. „To miejsce 19 lat temu zostało nazwane Skwerem Pamięci, bo to jest nasza pamięć, nasza historia, nasza martyrologia, nasza duma” – jak powiedział Burmistrz Sulejówka.

Następnie ppor. Beata Kozakiewicz-Roguska z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki odczytała Apel Pamięci, a Kompania Honorowa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki oddała trzykrotną salwę honorową. Na zakończenie uroczystości zostały złożone pod pomnikiem wiązanki i kwiaty. Oprawę muzyczną  całej uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Akord pod dyrekcją mjr Edwarda Myśliwczyka. [EK]