2021-06-15

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny  trwa od 12 do 23 lipca 2021 r. w godzinach 7.00 – 17.00

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna obowiązująca wynosi : obiad – 4,00 zł. + podwieczorek – 2,00 zł., razem = 6,00  zł.,),   
do 10 czerwca 2021 r. na rachunek bankowy   73  8019 0000 2005 8006 9003 0002                  
w treści przelewu należy wpisać  „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w szkole, imię nazwisko dziecka”.
Dni 10 x 6,00 zł. = 60,00 zł.

Brak wniesienia opłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca.                                              
Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie ogłoszona w dn. 16 czerwca 2021 r.