2021-09-25

78 rocznica powstania w warszawskim getcie „Akcja Żonkile”

19 kwietnia 1943 roku , w wigilię żydowskiego święta Pesach wybuchło powstanie w warszawskim getcie. Nie była to jednak walka o zwycięstwo, a o godną śmierć. Słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego  przez miesiąc dzielnie  zbrojnie odpowiadali na ludobójstwo, jakiego dopuszczali się hitlerowcy przez 4 lata okupacji.

8 maja 1943 r. w schronie przy ul. Miłej 18 samobójstwo popełnił przywódca powstania, Mordechaj Anielewicz, wraz z grupą kilkudziesięciu bojowników. Nielicznym powstańcom udało się kanałami wydostać z płonącego getta.

16 maja, na rozkaz Jürgena Stroopa, komendanta policji i SS, wysadzono wielką synagogę na  Tłomackiem, która znajdowała się w miejscu obecnego placu Bankowego. Było to symboliczne zakończenie likwidacji żydowskiej dzielnicy w Warszawie.

Uczniowie  i pracownicy naszej szkoły oddają hołd bohaterom powstania w warszawskim getcie uczestnicząc w akcji „Żonkile ” organizowanej przez Muzeum  Żydów Polskich „Polin”.

Relacja wychowawcy klas młodszych- Dzieci z klasy 1B brały udział w akcji żonkile. Zapoznaliśmy się z wspaniałym opowiadaniem p. Zofii Staneckiej „Pamięć Drobinek” oraz wykonywaliśmy karty pracy. Poniżej nasze wspaniałe żonkile. Ewa Sadoch