2023-02-04

Dnia 16 stycznia 2023 r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówkuobchodziła swoje święto.Z tej okazji zaproszeni zostali ważni goście, na czele z Panem Burmistrzem ArkadiuszemŚliwą.Na uroczystości Pan Dyrektor Jan Rutkowski dokonał uroczystego odsłonięcia rycinze zdjęciami min. byłych Dyrektorów i Wicedyrektorów naszej szkoły.Podczas tej uroczystości miało miejsce również uroczyste wykonanie Hymnu SzkołyPodstawowej nr […]