2022-09-26

Dyżur wakacyjny

W dniach 01-15 lipca 2022 r. w szkole organizowany jest dyżur wakacyjny dla dzieciuczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziałów przedszkolnych.Kartę zgłoszenia należy pobrać z sekretariatu szkoły.Termin składania karty zgłoszenia w dyżurującej placówce trwa od 9 maja 2022 r. do20 maja 2022 r. w godzinach pracy sekretariatu.Do karty zgłoszenia proszę dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu.W załączniku […]