2022-08-08

Informacja do rodziców dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny trwa od 12.07.2021 r. do 23.07.2021 r. w godz. 7.00-17.00. – Śniadanie o godzinie 9.00 (śniadanie we własnym zakresie).– Obiad o godzinie 12.00– Podwieczorek o godzinie 14.00 Proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci i złożenie stosownego oświadczenia.Proszę wypełnić kartę odbioru dziecka z dyżuru wakacyjnego.Wszystkie dokumenty proszę przekazać wychowawcy. 1. […]