2022-09-26

Dyżur wakacyjny

W dniach 12-23 lipca 2021 r. w szkole organizowany jest dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziałów przedszkolnych. Termin składania karty zgłoszenia w dyżurującej placówce trwa od 10 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. w godzinach pracy sekretariatu. Zarządzenie Burmistrza BM.0050.226.2020_z_dnia_05.11.2020_r.w_sprawie_ustalenia_terminow KARTA ZGŁOSZENIA pobytu dziecka w przedszkolu