2021-09-25

Sukcesy uczniów w konkursie Instalogik

15 kwietnia 2021 zakończyła się II edycja konkursu matematyczno-informatycznego Instalogik dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany był w całości on-line. Każdy uczeń otrzymał własne konto, na którym rozwiązywał zadania. Konkurs organizowany jest przez InstaKod Sp z o.o., twórcę programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8 oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę […]

Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu

Słowo autyzm pochodzi z języka greckiego (αὐτός, autós) i oznacza sam, zamknięty w sobie. Pojęcie autyzmu zostało wprowadzone w 1912 roku przez szwajcarskiego psychiatrę Eugena Bleulera przy opisie schizofrenii. W 1943 roku amerykański pediatra austriackiego pochodzenia Leo Kanner opisał pierwsze przypadki autyzmu wczesnodziecięcego i stworzył kategorię diagnostyczną o nazwie zespół Kannera. Z kolei w 1944 […]