2021-09-25

Organizacja świetlicy

Szanowni Państwo,

W związku z organizacją pracy świetlicy w roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy do zapoznania się z dokumentami: Regulaminem świetlicy, Kartą zapisu do świetlicy, upoważnieniami do odbioru dziecka (www.sp4sulejowek.pl). Osoby zainteresowane opieką świetlicową prosimy o wypełnienie deklaracji zapisu do świetlicy. Deklarację można pobrać ze strony szkoły ( zakładka „świetlica”). Kartę zapisu będzie można również otrzymać w dniu 1 września od wychowawcy klasy. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa dzieci prosimy o dostarczenie deklaracji do nauczycieli świetlicy lub do wychowawców klas do dnia 3 września 2021r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem świetlicy na adres: swietlica@sp4sulejowek.pl

W dniu 1 września świetlica jest otwarta dla rodziców w celach informacyjnych w godzinach 9:00 – 14:00. Dzieci zapraszamy od 2 września.

Z poważaniem
Beata Chrzanowska – koordynator świetlicy

karta zapisu do świetlicy SP 4 Sulejówek 2021-2022