2021-09-25

Zaproszenie do konkursu plastycznego

Zapraszam do udziału w  II. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn.: ”Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Tematem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie PLAKATU* promującego jedną, wybraną z podanych przez Organizatora myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wykaz cytatów stanowi załącznik do regulaminu). PLAKAT*) w całości stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Prace konkursowe:

  1. powinny być wykonane pastelami lub farbami (forma płaska) na papierze, brystolu, kartonie w formacie minimum A3,
  2. prace powinny zawierać w sobie wybraną myśl ks. Kard. St. Wyszyńskiego, może być jej fragment (nie mogą to być tylko piękne ilustracje) – musi to być plakat
  3. praca powinna być wykonana indywidualnie i ma ukazywać zrozumienie podejmowanego tematu
  4. każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, nazwa i adres reprezentowanej placówki, imię i nazwisko opiekuna wraz z kontaktem telefonicznym
  5. Konkurs odbywa się w kategoriach:

– uczniowie ze szkół podstawowych (kl. IV-V) – I. kategoria wiekowa
–  uczniowie ze szkół podstawowych (kl. VI-VIII) – II. kategoria wiekowa

  1. Prace należy dostarczyć do 10 maja do szkoły.

                                                                                                           Ewa Karaś