2022-12-03

Warsztaty profilaktyczne EPSILON i Cukierki

W październiku i listopadzie dla klas I – III odbyły się warsztaty profilaktyczne EPSILON. W ramach zajęć uczniowie doskonalili komunikację w grupie, rozpoznawali i nazywali swoje emocje oraz uczyli się o nich mówić. Współpracowali ze sobą i wzmacniali poczucie przynależności do grupy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i odgrywali powierzone im role.

W dniu 17.11.2022 uczniowie kl. 3c uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, prowadzonych w oparciu o bajkę Agnieszki Grzelak „Cukierki”.
W ramach tych zajęć dzieciom zostały przekazane informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Otrzymały również informację, gdzie należy szukać pomocy w chwili zagrożenia.
Odgrywając scenki dramowe uczyły się dystansu w relacjach z nieznajomymi. Chętnie przyjmowały wyznaczone im role i świetnie radziły sobie z odmową w relacjach z nieznajomymi na ulicy, placu zabaw, czy przed szkołą.
Na zajęciach panowała miła atmosfera, a uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zabawach ruchowych i wykonywali powierzone im zadania.