2022-05-18

Lato w mieście

Zapraszamy do udziału w wypoczynku zorganizowanym przez Miasto Sulejówek w czasie ferii letnich w formie półkolonii!
Termin od 4 lipca do 12 sierpnia 2022 r.
Wypoczynek zostanie zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 05-070 Sulejówek ul. Idzikowskiego 2a oraz równolegle w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 05-071 Sulejówek ul. Głowackiego 47.
Organizatorzy zapewniają:
– opiekę pedagogiczną dla dzieci w dni robocze w godzinach 7.30 – 16.30;
– zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i warsztatowe;
– materiały do zajęć;
– gry i zabawy ruchowe;
– wycieczki;
– wyjazdy na basen.
Uczestnikiem wypoczynku może być dziecko, które:
1) od września 2022 r. rozpocznie naukę w klasie I szkoły podstawowej lub będzie kontynuowało naukę w klasach II-VIII szkoły podstawowej,
2) mieszka na terenie Miasta Sulejówek i/lub uczy się w szkole na terenie Miasta Sulejówek.
Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa dziecka w wypoczynku jest przekazanie Organizatorowi w terminie do 25 maja 2022 r. wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku należy dostarczyć do Organizatora w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
1) poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://www.sulejowek.pl/1940,formularz 
lub
2) poprzez poprawne wypełnienie, podpisanie i złożenie wersji papierowej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, stanowiącej załącznik do regulaminu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku” na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek, 05-070 Sulejówek ul. Dworcowa 55.
Regulamin wypoczynku dostępny jest na stronie www.sulejowek.pl