2021-09-25

Informacja do rodziców dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny trwa od 12.07.2021 r. do 23.07.2021 r. w godz. 7.00-17.00.

– Śniadanie o godzinie 9.00 (śniadanie we własnym zakresie).
– Obiad o godzinie 12.00
– Podwieczorek o godzinie 14.00

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci i złożenie stosownego oświadczenia.
Proszę wypełnić kartę odbioru dziecka z dyżuru wakacyjnego.
Wszystkie dokumenty proszę przekazać wychowawcy.

1. Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci
2. Oświadczenie_dyżur
3. Karta odbioru dziecka ze Szkoły-dyżur wakacyjny