2021-09-25

Czym jest autyzm?

W klasie III b odbyły się obchody Światowego Dnia Wiedzy Na Temat Autyzmu. Uczniowie wzięli udział w zajęciach dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu, podczas których odbyła się projekcja filmów animowanych: ,,Autyzm” oraz „Podróż Marii”. Dzięki przygotowanym ćwiczeniom mogli doświadczyć jak odczuwają i odbierają świat osoby z autyzmem. Dzieci dowiedziały się z jakimi trudnościami borykają się ludzie dotknięci autyzmem. Odbyły również pogadankę na temat tolerancji i właściwych zachowań wobec osób, które mogą w odmienny sposób postrzegać świat. Na zakończenie wykonały plakat o autyzmie.