2022-12-02

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki

dla uczniów klas 7-8 szkół  podstawowych i uczniów szkół średnichLITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓWpod hasłem Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Edukacji i Nauki, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Lubliniecki Regulamin i program Literacki SMS 2022